Lämminhenkistä perhehoitoa Manskivessä

Kodinomainen Perhekoti Aurinkopiha Oy tarjoaa turvalliset puitteet laadukkaaseen perhehoitoon Manskivessä, Hollolassa.

Yhteystiedot

Yksilöllisellä ohjauksella kohti tavoitteita


Perhekodissamme jokaiselle lapselle tarjotaan turvalliset kasvuolosuhteet kodinomaisessa ympäristössä, jossa lasta kohdellaan perheenjäsenenä. 


Lasta ohjataan hyviin tapoihin ja oma-aloitteisuuteen, toisten ihmisten huomioon ottamiseen sekä yhteisten sääntöjen noudattamiseen. Hoitosuunnitelman pohjalta jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen, tavoitteellinen suunnitelma.

Toimintaperiaatteet ja arvot:

  • kodinomaisuus ja ammatillisuus

  • turvallinen kasvuympäristö

  • aito välittäminen ja avoin vuorovaikutus

  • jokainen lapsi nähdään yksilönä

  • tuetaan lapsen ja hänen syntymäperheensä verkoston suhteita ja yhteydenpitoa.

Perhehoitoa vankalla kokemuksella ja ammattitaidolla


Perhekotimme toimintaa ja tarjoamiamme lastensuojelupalveluita ohjaavat laatutyöskentely, dokumentointi, seuranta sekä arviointi. Arvioinnin välineinä toimivat laatukäsikirja, ITE-arviointi ja vertaisarviointi.


Aikuisillamme on sosiaali- tai terveysalan koulutukset ja erikoistumisopinnot, sekä pitkä kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelemisestä. Ammatillisuutemme tukena ovat säännöllinen työnohjaus sekä täydennyskoulutukset.