Toimintaperiaatteet ja arvot

Kodinomaisuus ja ammatillisuus
Turvallinen kasvuympäristö
Aito välittäminen ja avoin vuorovaikutus
Jokainen lapsi nähdään yksilönä
Tuetaan lapsen ja hänen syntymäperheensä verkoston suhteita ja yhteydenpitoa

Perhekodin toimintaa ohjaa laatutyöskentely, dokumentointi, seuranta sekä arviointi. Arvioinnin välineinä toimii laatukäsikirja, ITE-arviointi ja vertaisarviointi
Aikuisillamme on sosiaali- tai terveysalan koulutukset ja erikoistumisopinnot sekä pitkä kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelemisestä. Ammatillisuutemme tukena ovat säännöllinen työnohjaus sekä täydennyskoulutukset.

Hoitosuunnitelman pohjalta jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen, tavoitteellinen suunnitelma.
Lapselle tarjotaan turvalliset kasvuolosuhteet. Lapsi toimii yhtenä perheenjäsenenä. Lasta ohjataan hyviin tapoihin ja oma-aloitteisuuteen, toisten ihmisten huomioon ottamiseen sekä yhteisten sääntöjen noudattamiseen.